Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Sámegiella Sámegiella

[Logo: Fylkestinget i Nord-Trøndelag]
Du er her:  Skip Navigation LinksLevanger VGS > Nyheter > Til elever som skal begynne på Levanger videregående skole høsten 2017.

 Til elever som skal begynne på Levanger videregående skole høsten 2017.

PUBLISERT: 07.08.2017
Velkommen som elev ved Levanger videregående skole! 
Enten du har vært elev hos oss tidligere eller skal begynne ved skolen for første gang, ser vi fram til å få deg som elev.  For kommende skoleår vil du være en av nærmere tusen elever som vi ønsker skal få et godt utbytte av skolegangen. 
 
Skoledagen varer fra 0805 til kl 1520.
 
Onsdag 16. august møter alle elevene i skolens aula/kantine:
 
                                        Alle elever på Vg1 kl 8.05
                                       
                                        Alle elever på Vg2 og Vg3 kl 10.00
 
 
Etter fellessamlingen blir det klassevise/avdelingsvise samlinger med en del orienteringer.
 
 

Skoleskyss

Er du fra Nord-Trøndelag og har mer enn 6 kilometer skoleveg, får du fri skoleskyss etter fylkeskommunens regler. 
Du får utlevert midlertidig reisebevis 1. skoledag. Dette må du levere til laminering i skolens ekspedisjon sammen med passfoto innen 15. september.
Skoleskyssen er til samme tidspunkt hver ukedag, og kommer til skolen før skolestart kl 8.05 og drar etter skoleslutt kl 15.20.
 
 
Stipend og lån
Alle som søker om stipend og lån fra lånekassen må søke på nett.
 
Dersom du har ungdomsrett og har søkt opptak på en offentlig videregående skole er det enkleste å klikke seg direkte fra www.vigo.no inn på Lånekassens elektroniske søknad samtidig som du takker ja til skoleplassen på www.vigo.no.
 
Er du allerede kunde i lånekassen, har du også tilgang til søknaden inne på Dine sider.
 
Utstyrsstipend
Alle elever i videregående opplæring med ungdomsrett får grunnstipend på kr 1.014,- til nødvendig utstyr i opplæringen.
 
Læremidler
Alle elever får gratis bærbar PC, trykte og digitale læremidler.
De må imidlertid betale kr. 1.014,- per år. (Egen ordning for elever ved Medier og kommunikasjon).
Dette beløpet tilsvarer utstyrsstipendet som alle elever får fra Statens Lånekasse etter søknad fra hver enkelt.
 
I tillegg kommer det betaling for personlig utstyr på en del utdanningsprogram.
 
 
Klassesammensetning
Klassene blir satt sammen tilfeldig, men vi prøver å få en jevn fordeling med hensyn på kjønn, geografi og inntakspoeng. Hvis det er spesielle forhold vi bør ta hensyn til ved klassesammensetningen, må vi ha beskjed om dette innen 11. august. Vi er svært restriktive med klassebytter etter skolestart.
 
 
Informasjonsmøter
Skolen inviterer til informasjonsmøte for Vg1- elever og foresatte på alle utdanningsprogram:
 
                       tirsdag 12. september kl. 1900 i skolens aula/kantine
 
 
Gå til skolens hjemmeside www.levanger.vgs.no for mer informasjon.
 
 
 
Vel møtt til skolestart! 
                            
Med vennlig hilsen
Knut Bergdal
rektor
 
 Kontaktperson:Levanger videregående skole

Adresse: Kirkegata 1, 7600 Levanger

Tlf: 74 17 49 00

E-post: postmottak.levangervgs@trondelagfylke.no