Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Sámegiella Sámegiella

[Logo: Fylkestinget i Nord-Trøndelag]
Du er her:  Skip Navigation LinksLevanger VGS > Skoleinfo > Rektors side

Velkommen til Levanger videregående skole!
 
 
Velkommen til nytt skoleår!
Det er med glede og forventning jeg ønsker alle elever velkommen til skoleåret 2017-2018.
Spesielt gjelder det til dere som kommer som nye elever til skolen, enten dere skal starte på Vg1 eller på noen av tilbudene våre på Vg2 eller Vg3.
 
Kommende skoleår vil omkring 770 elever (16 – 19-åringer) ha sitt daglige tilhold hos oss. De fleste av disse har gått på ungdomsskolene i Levanger, men vi har også elever fra andre kommuner i Trøndelag og fra landet for øvrig.
I tillegg til 16-19-åringene er det ca 200 voksne sitt har sitt opplæringstilbud på ulike voksenopplæringstilbud eller på Levanger fagskole.
Og sammen med 175 ansatte utgjør vi alle Levanger videregående skole.
 
For dere som nå starter på Vg1, og går fra å være de eldste på en litt mindre skole til å bli de yngste på en større, kan overgangen virke skremmende. Men jeg lover dere alle at vi skal gjøre det vi kan for at dette skal bli best mulig for alle.
Det betyr at vi starter skolen med felles samling for alle på Vg1 i kantina, før dere fordeles på de utdanningsprogrammene dere har søkt og blir der resten av dagen.
 
En dag tidlig i 2. skoleuke samles alle Vg1-elevene og lærerne til felles frokost i kantina, før dere drar ut på natursti sammen med de andre elevene i klassen. Her skal dere gjøre mange oppgaver i felles flokk, før dere kommer tilbake til skolen til varme griller og framsatt grillmat. Grillingen må dere imidlertid stå for selv.
Dagen avsluttes med flere innslag av ulike grupper i skolen, bl.a. musikk og konkurranse.
 
Kommende skoleår vil opplæringen ha særlig fokus på:
-          Klasseledelse
-          Vurdering for læring
-          Fravær
 
Det er viktig at undervisningstimene er strukturert enten dere er i klasserom, verksted eller laboratorium, at dere får gode tilbakemeldinger underveis i skoleåret på egne prestasjoner og hva som skal til for å forbedre prestasjonene.
Det er også viktig at dere engasjerer dere i drøftinger sammen med lærerne om hva dere lærer best av/undervisningsmetoder og opplegg, og at dere selv deltar i vurderingen av egne prestasjoner (egenvurdering).
Det er innført en fraværsgrense på 10% udokumentert fravær for å få karakterer i alle fag.
Det er regler for fravær som gir unntak fra 10%-regelen, og stort sett er dette fravær knyttet til andre oppgaver i skolen.
Formålet er å få bort skulk, og vi håper regelen bidrar til det.
 
For dere som skal starte på Vg1 på Studiespesialiserende utdanningsprogram og som ønsker Toppidrett, ber jeg om at dere går inn på oppslaget om Toppidrett på hjemmesida.
 
Bruk av tobakk (røyk og snus) ikke er tillatt i skoletida. Det betyr at dere må vente med dette til skoledagen er over og dere har forlatt skolens område.
 
Med dette ønsker jeg alle elever velkommen til nytt og lærerikt skoleår 2017-2018.
 
Vel møtt til nytt skoleår!
 
 
Med hilsen
Knut Bergdal
rektor
 


Levanger videregående skole

Adresse: Kirkegata 1, 7600 Levanger

Tlf: 74 17 49 00

E-post: postmottak.levangervgs@trondelagfylke.no